Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 10 (từ ngày 07/11/2022-11/11/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(07/11)

·         9h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp với đơn vị

·         9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Bộ môn. P.332 T1

·         14h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải chuẩn bị cho tổ chức Hội nghị quốc tế

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.511-T4, ĐVH ĐVCXS K66 SH

 

Thứ Ba

(08/11)

 

·         P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia Hội nghị quốc tế (cả ngày)

·         9-12 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy PP luận NCKHSS (K64QT) P. 503T3

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại phòng 430 T1

·         16-18 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy ĐVH ĐVKXS (QT) P.404T5
 

Thứ Tư

(09/11)

 

·         9-12 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy PP luận NCKHSS (K64 TN) P.404 T5

 

Thứ Năm

(10/11)

·         BLĐ Khoa Hội nghị cán bộ chủ chốt của Khoa (dự kiến)

·         9-12 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy PP luận NCKHSS (Tiết 3-5) (K65 CNSH) P.303 T4

 

·         13-16h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy PP luận NCKHSS (K65 SH) P.303 T4
Thứ Sáu

(11/11)

·         P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam  Họp chi ủy (dự kiến)

·         10h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia Hội nghị đào tạo  của Trường ĐH KHTN tại Vĩnh Phúc (cả ngày)

·         P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải 14h đi họp HN đào tạo tại Vĩnh Phúc
Thứ Bảy

(12/11)

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề Côn trùng học (P.325 T1)

·         P. Trưởng Khoa Nguyên Thành Nam Tham gia Hội nghị đào tạo của Trường ĐH KHTN tại Vĩnh Phúc (cả ngày)

 

 

Bài viết liên quan