Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 05 (Từ ngày 03/10/2020-07/10/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(03/10)

·      Trưởng Khoa Đi công tác (cả ngày)

·      9h – 12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy VSV học cho K66TNS – P 413 T5

·      8h30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Bộ môn

•    15h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp Ban hỗ trợ tổ chức hội thảo ARES

•    16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.511-T4, ĐVH ĐVCXS K66 SH

 

Thứ Ba

(04/10)

 

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm thư kí kiểm định (dự kiến)

•    9h – 12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy PPL trong NCKHSS cho K64QTS – P 503 T3

·      13h00 Trưởng Khoa Dạy 508-T3

·      13h – 16h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Vi sinh ứng dụng cho K64SH – P 104 T5

·      18h  P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia gặp mặt SV QH.2022 CTĐT TN và CLC. HT tầng 7 nhà T5.

 

Thứ Tư

(05/10)

 

·      9h Trưởng Khoa Hội đồng bảo vệ NCS tại Viện KHVN

·      P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn

·      P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại phòng 430 -T1

 

•    P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn. 15h30 họp tuyển dụng

  • 16h30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia Hội đồng xét tuyển dụng viên chức P416-T1

•    18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia gặp mặt SV QH.2022 CTĐT TT và CLC TT 23.. HT tầng 7 nhà T5.

Thứ Năm

(06/10)

·      9h00 Trưởng Khoa Dạy 203 T5

·      9h-12h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy PPL trong NCKHSS cho K64CNSH – P 303 T4

·      9h-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy học tại P.413-T5, SH Biển K64 QT

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Ban Chuyên môn ngành mới Sinh dược học (dự kiến). VPK
Thứ Sáu

(07/10)

•    9h-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy Nguyên tắc phân loại sinh vật (K65 CNSH), 303 T4

•    P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Trực tại P 430 T1

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học. 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

·      13h00 Trưởng Khoa Dạy 208T5

·      13h-15h P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy VSV học cho K65QTS – P 410 T5

Thứ Bảy

(08/10)

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề Côn trùng học (P.325 T1)

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy PP NC cá

Bài viết liên quan