Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 49

 

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 49 từ ngày 10/8/2020 – 14/8/2020)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(10/8)

·       Trưởng Khoa đi tham gia công tác thi IBO tại Ninh Bình từ 10/8 -13/8/2020

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành – Phạm Thế Hải tham gia sát THPT

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành – Phạm Thế Hải tham gia sát THPT
Thứ Ba

(11/8)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đi công tác đến hết ngày 17/8/2020·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(12/8)

 

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp cải thiện trang Web·       Ban Lãnh đạo làm việc tại Khoa
 

Thứ Năm

(13/8)

 

·       Ban Lãnh đạo làm việc tại Khoa·       Ban Lãnh đạo làm việc tại Khoa
Thứ Sáu

(14/8)

·       Trưởng Khoa dự bảo vệ luận án TS tại P418 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải cho thi hết môn Cao học

·       Trưởng Khoa dự Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN tại Xuân Thủy đến hết 15/8/2020

Bài viết liên quan