Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 50 (Từ ngày 17/8/2020 -21/8/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 50 từ ngày 17/8/2020 – 21/8/2020)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(17/8)

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       Trưởng Khoa họp về công tác tuyển sinh (14h00)
Thứ Ba

(18/8)

·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp đề tài Quốc Chí tại VPK (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc để triển khai tăng cường thiết bị phục vụ thực hành CNSH CLC và trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(19/8)

 

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp chốt việc hoàn thiện và công khai trang Web Khoa (dự kiến)·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
 

Thứ Năm

(20/8)

 

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ Sáu

(21/8)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1·       Trưởng Khoa dự hội đồng bảo vệ NCS tại P.418 –T1 (14h00)

Bài viết liên quan