Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 50 của Ban LĐK (Từ ngày 16/8/2021 – 20/8/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(16/8)

·     Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam gặp mặt sinh viên tốt nghiệp online (10h00)·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn online
Thứ Ba

(17/8)

·     Trưởng Khoa nghiệm thu giáo trình khoa Môi trường online (9h00)

·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1 (nếu cần thiết)

·      Ban LĐK họp nhóm kiểm định AUN online (14h00)

·     Trưởng Khoa dạy cao học online

 

 

Thứ Tư

(18/8)

·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học online·     Họp Ban LĐK (14h00)

 

 

Thứ Năm

(19/8)

 

·     Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham dự hội nghị VC -NLĐ và tổng kết năm học 2020 – 2021 của Trường online (8h00)·
Thứ

Sáu

(20/8)

·     Trưởng Khoa dự hội đồng tại Bộ công thương online (8h00)

·     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1 (nếu cần thiết)

·     P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học online

·     Trưởng Khoa dạy cao học online  (14h00)

 

Bài viết liên quan