Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 48 của Ban LĐK (Từ ngày 02/8/2021 -06/8/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(02/8)

··      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn online
Thứ Ba

(03/8)

·      Trưởng Khoa họp Thi đua khen thưởng online (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1 (nếu cần thiết)

·      Trưởng Khoa dạy cao học online (14h00)

 

 

Thứ Tư

(04/8)

·      Trưởng Khoa họp hội đồng NCS online (9h00)·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy Cao học online
 

Thứ Năm

(05/8)

 

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp hội đồng online (dự kiến)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy Cao học online

·
Thứ

Sáu

(06/8)

·      Trưởng Khoa họp đề tài Bộ KHCN online (8h30)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1 (nếu cần thiết)

·      Trưởng Khoa dạy cao học online  (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy Cao học online

 

Bài viết liên quan