Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 47 của Ban LĐK (Từ ngày 26/7/2021 – 30/7/2021)

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(26/7)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc cùng nhóm kiểm định online·
Thứ Ba

(27/7)

·      Trưởng Khoa họp hội đồng tuyển sinh ĐH online (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 (nếu cần thiết)

·      Trưởng Khoa dạy cao học online (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Cao học online (16h00 -18h00)

 

Thứ Tư

(28/7)

··      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy Cao học online
 

Thứ Năm

(29/7)

 

··     P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn online
Thứ

Sáu

(30/7)

··      Trưởng Khoa dạy cao học online  (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy Cao học online

Bài viết liên quan