Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 42 của Ban LĐK (Từ ngày 20/6/2022 -24/6/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(20/06)

·       9h00 Trưởng Khoa Dự seminar PTN trọng điểm

·       9 h P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc với nhóm kiểm định (cả ngày). VPK, P.428.

·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc với đối tác

·       P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam 9h00 Họp Bộ môn. P.332-T1

·       14h00 Trưởng Khoa Họp tổ công tác về PTN trọng điểm

·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Ba

(21/06)

 

•    9 h P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc với nhóm kiểm định (cả ngày). VPK, P.428.

•    P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

•    8h30: P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp nhóm Thực tập sản xuất K64 CNSH-CLC. VPK

•      14h00: P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(22/06)

 

·       9h00 Trưởng Khoa Họp tổng kết bộ môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Chấm chuyên đề cao học

 

·       14h00 Trưởng Khoa Họp Đảng ủy trường

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Tiền trạm thực tập VQG Tam Đảo

·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải (15h) tham gia hội đồng bảo vệ LATS cấp trường (public defence) của Nguyễn Thị Bích Loan (online)

·       P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia Hội đồng xét duyệt đề tài cấp tỉnh Hà Tĩnh, Sở KH-CN tỉnh Hà Tĩnh.

 

Thứ Năm

(23/06)

 

·       Trưởng Khoa Đi công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tp Hồ Chí Minh đến hết 24/6

·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải đi công tác của đề tài (đến hết ngày 27/6/2022)

•   Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ Sáu

(24/06)

•    P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học•   Ban LĐ làm việc tại Khoa

Bài viết liên quan