Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 40 (Từ ngày 07/6/2021 -11/6/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(07/6)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến IBO (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp bộ môn online (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc nhóm kiểm định (cả ngày)

·       Trưởng Khoa họp trực tuyến dự án PTN Hòa lạc (dự kiến) (14h00)
Thứ Ba

(08/6)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam  họp tổ công tác điều tra nguồn lợi thủy sản – Tổng cục thủy sản. Online (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải  trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc nhóm đề tài (cả ngày)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam  tham gia Hội đồng cơ sở đánh giá dự án – Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản, Tổng cục Thủy sản (14h00)
 

Thứ Tư

(09/6)

 

 

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải theo dõi  tiếp nhận thiết bị Dự án PTN cơ bản (cả ngày)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K63 CNTN online (13h00 -15h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam  nghiệm thu dự án “Nội đồng” tại Tổng cục Thủy sản (14h00)

 

Thứ Năm

(10/6)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

 

·       Trưởng Khoa họp giao ban trường trực tuyến (14h00)
Thứ

Sáu

(11/6)

·       Ban LĐ Khoa họp chi bộ trực tuyến (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải theo dõi  tiếp nhận thiết bị Dự án PTN cơ bản

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng 19 Lê Thánh Tông

Bài viết liên quan