Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 40 của Ban LĐK (Từ ngày 06/06/2022-11/06/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(06/06)

·       P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh  Coi thi chuyên·         P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Ba

(07/06)

 

·       P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh 9 h làm việc với nhóm chuẩn bị minh chứng kiểm định (P428, T1)

·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn, Trực tại phòng 430 T1

·       P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Đi công tác Bến tre đến ngày 9.6.2022

·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc nhóm chuyên môn

·      P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam 13h-15h: Dạy ĐVH-ĐVCXS, K65 CNKHTN. P. 311 – T5

·       P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam  Họp với các Trưởng học phần chung. VPK.

 

Thứ Tư

(08/06)

 

·       8h00 Trưởng Khoa dự Hội đồng chấm  KLTN (cả buổi) P309 T5·      14h00 Trưởng Khoa Họp tổ công tác Trường (dự kiến)
 

Thứ Năm

(09/06)

 

·         P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc với nhóm viết kiểm định (tiêu chí 8-9-10) (dự kiến)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại phòng 430.T1

·       13h00 Trưởng Khoa Hội đồng chấm  KLTN (cả buổi) P309 T5
Thứ Sáu

(10/06)

·      9h00 Trưởng Khoa Chấm thi Chuyên (dự kiến)

·      P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh  9 h làm việc với nhóm kiểm định (P428, T1)

·      P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại phòng 430T1

·      P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

·       13h00 Trưởng Khoa dự Hội đồng chấm  KLTN (cả buổi) P309 T5

·       P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Cao học – P 327 T1

Thứ Bảy

(11/06)

·      9h00 Trưởng Khoa Chấm thi Chuyên (cả ngày)·       P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy cao học K30

 

Bài viết liên quan