Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 38 của Ban LĐK (Từ ngày 23/5/2022 -28/5/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(23/05)

·       Trưởng Khoa – P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp HĐ chức danh cơ sở (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp Bộ môn (9h00)

·       Trưởng Khoa dạy đổi tuyển IBO

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc với nhóm chuẩn bị minh chứng kiểm định tại P428 –T1 (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Ba

(24/05)

 

·       Trưởng Khoa dự kỉ niệm 15 năm Viện Vi sinh vật và CNSH tại Hòa lạc (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp hội đồng chấm LATS tại Học viện KH&CN VN (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự Hội nghị

·       Trưởng Khoa dạy đổi tuyển IBO

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 CNTN tại giảng đường 311 –T5 (13h00 -15h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

 

Thứ Tư

(25/05)

 

·       Trưởng Khoa họp tổ công tác Phòng thí nghiệm trọng điểm (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy đội tuyển IBO

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành tại P401 –T5 (9h00 -12h00)

·      Trưởng Khoa họp tổ công tác Phòng thí nghiệm trọng điểm (14h30)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tham dự hội đồng chấm luận án TS tại ĐHSPHN (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy đội tuyển IBO

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia hội đồng bảo vệ LATS online

 

Thứ Năm

(26/05)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 301 – T5 (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp nhóm CORE BTK ngành Sinh dược học tại VPK (dự kiến) (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành tại P309 –T5 (9h00 -12h00)

·       Trưởng Khoa họp nhóm nhiệm vụ Quốc chí (dự kiến) (15h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 – T1

Thứ Sáu

(27/05)

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 401 –T5 (07h00 -10h00) và dạy tại giảng đường 403 –T5 (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề Cao học

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng Sinh học

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 – T1 và dạy tiếng Anh chuyên ngành tại giảng đường 111 – T5 (10h00 -12h00)

·       Trưởng Khoa dự Hội nghị Đảng ủy tại Hạ Long đến 28/5 (12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 CNTN tại giảng đường 403 –T5 (15h00 -18h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Cao học tại P327 –T1

Thứ Bảy

(28/5)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy Cao học K30·

 

Bài viết liên quan