Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 36 của Ban LĐK (Từ ngày 09/5/2022 -14/5/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(09/05)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn·      Ban LĐ làm việc tại Khoa
 

Thứ Ba

(10/05)

 

·      Ban LĐ họp quy hoạch với Trưởng phó các đơn vị và chi ủy (8h30)·      Trưởng Khoa họp nhóm đề tài Quốc chí

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 CNTN tại giảng đường 311 –T5 (13h00 -15h00)

 

Thứ Tư

(11/05)

 

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành tại giảng đường 401 –T5 (9h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy Cao học K30 (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp với đối tác online (14h00)
 

Thứ Năm

(12/05)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 301 –T5 (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm triển khai công tác kiểm định ngành Sinh học (9h00) (dự kiến)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành tại giảng đường 309 –T5 (9h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tiếp chuyên gia Đức về sản xuất dược tại VPK
Thứ Sáu

(13/05)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 401 –T5 (07h00 -10h00) và dạy tại giảng đường 403 –T5 (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề Cao học

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành tại giảng đường 111 –T5 (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy CNTN K64 tại giảng đường 403 –T5 (15h00 -18h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Cao học (14h00)

Thứ Bảy

(14/05)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự bảo vệ LATS·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy Cao học K102 – T5 (14h00)

Bài viết liên quan