Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 33 của Ban LĐK (Từ ngày 18/4/2022 -23/4/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(18/04)

·      Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đi công tác đến hết tuần

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp bộ môn tại P332 – T1 (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 302 –T5 (15h00 -18h00)
 

Thứ Ba

(19/04)

 

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp chuẩn bị kế hoạch thực tập sản xuất tiếp theo cho lớp K63 CNSH – CLC tại VPK (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 CNTN tại giảng đường 311 –T5 (13h00 -15h00)

 

Thứ Tư

(20/04)

 

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp ở Sở KHCN Hà nội và kiểm tra công tác chuẩn bị HNKHSV
 

Thứ Năm

(21/04)

 

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải – Nguyễn Thành Nam dự Hội nghị KHSV·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải – Nguyễn Thành Nam dự Hội nghị KHSV
Thứ Sáu

(22/04)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng 19 Lê Thánh Tông
Thứ Bảy

(23/04)

··      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy Cao học K29

Bài viết liên quan