Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 30 của BLĐ Khoa (Từ ngày 29/3/2021 -2/4/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(29/03)

·       Trưởng Khoa đi công tác đến ngày 3/4/2021

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn tại P332 –T1 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy tại giảng đường 514 –T4 (13h00 –15h00) và tham gia lớp bồi chuẩn chức danh nghề nghiệp GV tại P416 –T1 (16h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Ba

(30/03)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CNTN tại P505 –T3 (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia lớp bồi chuẩn chức danh nghề nghiệp GV tại P416 –T1 (16h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp tại Sở KHCN Hà nội (14h00)

 

Thứ Tư

(31/03)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tham dự hội đồng bảo vệ luận án tại P418 –T1 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp với Ban thư ký xây dựng ngành ĐH mới tại P428 –T1 (dự kiến)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia nhận bàn giao máy của gói tăng cường phục vụ thực hành CNSH –CLC 2020

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K63 CNTN (13h00 -15h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia lớp bồi chuẩn chức danh nghề nghiệp GV tại P416 –T1 (16h00)

 

 

Thứ Năm

(01/04)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm kiểm định tại P428 –T1·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học tại giảng đường 503 –T3 (13h00 -16h00)
Thứ

Sáu

(02/04)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1

·       Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học tại P323 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng 19 Lê Thánh Tông

 

Bài viết liên quan