Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 29 (Từ ngày 22/3/2021 -26/3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 29 từ ngày 22/03/2021 – 26/03/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(22/03)

·       Trưởng Khoa đi công tác đến ngày 3/4/2021

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam – Nguyễn Văn Vịnh họp với phòng Đào tạo tại P401 –T1 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn (9h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn (10h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy tại giảng đường 514 –T4 (13h00 –15h00) và tham gia lớp bồi chuẩn chức danh nghề nghiệp GV tại P416 –T1 (16h00)

·       Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm đề tài tại Khoa Địa lý (13h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn (10h30)

Thứ Ba

(23/03)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dự hội thảo Khoa học dự án Nội đồng

·       Nguyễn Văn Vịnh tham gia hội thảo tại Hòa Bình (cả ngày)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp hội đồng KHĐT trường tài P418 –T1 (10h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia lớp bồi chuẩn chức danh nghề nghiệp GV tại P416 –T1 (16h00)

 

 

Thứ Tư

(24/03)

 

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K63 CNTN (13h00 -15h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia lớp bồi chuẩn chức danh nghề nghiệp GV tại P416 –T1 (16h00)

 

Thứ Năm

(25/03)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dự hội thảo Khoa học dự án Nội đồng

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải đi công tác cùng nhóm dự án Nội đồng đến hết ngày 27/3/2021

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học tại giảng đường 503 –T3 (13h00 -16h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia lớp bồi chuẩn chức danh nghề nghiệp GV tại P416 –T1 (16h00)

·       Nguyễn Văn Vịnh họp nghiệm thu giáo trình (dự kiến)

Thứ

Sáu

(26/03)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1

·       Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học tại P323 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia lớp bồi chuẩn chức danh nghề nghiệp GV tại P416 –T1 (16h00)

 

Bài viết liên quan