Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 28 của Ban LĐK (Từ ngày 14/3/2022 -18/3/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(14/03)

·      Trưởng Khoa dạy (7h00 – 9h00)·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 303 –T5  (13h00 -15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy  tại giảng đường 302 – T5 (15h00 -18h00)

 

Thứ Ba

(15/03)

 

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy  tại giảng đường 201 – T4 (9h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 CNKHTN (13h00 -15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp hội đồng đánh giá đề tài Trường ĐH Lâm nghiệp online (14h00)

 

Thứ Tư

(16/03)

 

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Ban điều hành hệ ĐTCNKHTN tại P301 –T1 (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 SH tại giảng đường 201 –T4 (9h00 -12h00)

·      Ban LĐK họp hội đồng KH&ĐT tại P401 –T1 (14h00)
 

Thứ Năm

(17/03)

 

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường (7h00 – 9h00) và dạy ở giảng đường 303 –T5 (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 QT (10h00 -12h00)

·      Trưởng Khoa họp hội đồng tuyển sinh ĐH tại P418 –T1 (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp cán bộ chủ chốt Trung tâm NCKHSS (dự kiến) (15h30)

Thứ Sáu

(18/03)

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 403 –T5 (7h00 -10h00) và dạy tại giảng đường 401 –T5 (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh cho Cao học (14h00 -17h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 CNTN tại giảng đường 403 –T5 (15h00 -18h00)

Bài viết liên quan