Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 27 (Từ ngày 08/3/2021 – 12/3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 27 từ ngày 08/03/2021 – 12/03/2021)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(08/03)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (7h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam – Phạm Thế Hải họp Bộ môn

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn (10h30)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy trực tuyến (13h00)

·       Ban LĐ Khoa họp Chi bộ (15h00)

Thứ Ba

(09/03)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đi công tác Quảng Ninh đến ngày 10/3

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy trực tuyến (7h00 -10h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy trực tuyến P332 –T1 (10h00)

·       Ban LĐ họp hội đồng Khoa học và đào tạo (14h00)
 

Thứ Tư

(10/03)

 

·       Trưởng Khoa làm việc với Bộ giáo dục và Đào tạo (cả ngày)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm kiểm định (dự kiến)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp nhóm làm từ điển BKTT phần Vi sinh (9h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy online (13h00 -15h00)
 

Thứ Năm

(11/03)

 

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm kiểm định (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam đi công tác tại Quảng Nam đến hết 12/3

·       Trưởng Khoa họp giao ban Trường (14h00) và họp phân bổ kinh phí (15h00)

 

Thứ

Sáu

(12/03)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp hội đồng tại Bộ KHCN (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00)

 

 

Bài viết liên quan