Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 26 (Từ ngày 01/3/2021 -05/3/2021)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 26 từ ngày 01/03/2021 – 05/03/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(01/03)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (7h00)

·       Họp Ban LĐ Khoa (9h00)

·       Ban LĐ họp Trưởng các đơn vị (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn (11h00)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy trực tuyến (13h00)

Thứ Ba

(02/03)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp bộ môn (9h00) và dạy trực tuyến (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy trực tuyến (7h00 -10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(03/03)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm kiểm định (dự kiến)·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp nhóm thực hiện DA Nội đồng tại P332 –T1 (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy online (13h00 -15h00)

 

Thứ Năm

(04/03)

 

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia họp về quy hoạch các chương trình ĐT tại P301 (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh học thuật cho cao học (dự kiến)

Thứ

Sáu

(05/03)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học online (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng 19 Lê Thánh Tông

 

Bài viết liên quan