Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 25 (Từ ngày 22/2/2021 -27/2/2021)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 25 từ ngày 22/02/2021 – 27/02/2021)

 

Ngày

Sáng

Chiều

Thứ Hai

(22/02)

·      Trưởng Khoa dạy trực tuyến (7h00)

·      Ban LĐ gặp mặt đầu xuân tại VPK (9h30)

·      Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00)
Thứ Ba

(23/02)

·      Trưởng Khoa dạy trực tuyến

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy trực tuyến (7h00 -10h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(24/02)

 

·      Trưởng Khoa chấm thi tại Bộ giáo dục và đào tạo (cả ngày)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm kiểm định (dự kiến)

·      Trưởng Khoa chấm thi tại Bộ giáo dục và đào tạo (cả ngày)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy online (13h00 -15h00)

 

Thứ Năm

(25/02)

 

·      Ban LĐ làm việc tại Khoa·      Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh học thuật cho cao học (dự kiến)

Thứ

Sáu

(26/02)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học online (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·      Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00)

 

Bài viết liên quan