Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 25 của Ban LĐK (Từ ngày 21/2/2022 -25/2/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(21/02)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn·      Trưởng Khoa dạy online (12h00 -15h00)

 

 

Thứ Ba

(22/02)

 

·      Ban LĐ họp Trưởng các đơn vị (8h30)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy hệ chuẩn online (9h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy hệ CLC online (15h00 -18h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 CNTN online (13h00 -15h00)

 

Thứ Tư

(23/02)

 

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy lớp SH K64 online (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp tại Nhà xuất bản (dự kiến) (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Năm

(24/02)

 

·      Trưởng Khoa dạy online (10h00 -12h00

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự Hội đồng LATS tại ĐH Bách Khoa HN (8h30)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 QT online (10h00 -12h00)

·      Trưởng Khoa dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng tại ĐHQGHN (14h30)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy  lớp CNSH CLC online (13h00 -16h00)

Thứ Sáu

(25/02)

·      Trưởng Khoa dạy online (7h00 -9h00) và (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp BTK ngành mới để chuẩn bị cho họp Hội đồng KHĐT Khoa (dự kiến)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy lớp CNTN K64 online (15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Tiếng Anh cho cao học online (14h00 -17h00)

 

Bài viết liên quan