Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 22 (Từ ngày 01/2/2021 – 5/2/2021)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 22 từ ngày 01/02/2021 – 05/02/2021)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(01/02)

·      Trưởng Khoa dự bảo vệ NCS tại Viện KH Nông nghiệp (8h30)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      Họp Lãnh đạo Khoa (15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Ba

(02/02)

·      Họp Lãnh đạo Khoa (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp hội đồng nghiệm thu đề tài TN (15h00)
 

Thứ Tư

(03/02)

 

·      Trưởng Khoa dự công bố quyết định bổ nhiệm PHT và bổ nhiệm PGS (8h30)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm kiểm định (10h00)

·      Ban LĐ làm việc tại Khoa
 

Thứ Năm

(04/02)

 

·      Ban LĐ họp cán bộ Khoa về bổ nhiệm P.Trưởng Khoa (dự kiến) (8h30)·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp hội đồng tại Bảo tàng thiên nhiên (14h30)
Thứ

Sáu

(05/02)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng bảo vệ luận văn Thạc sĩ (dự kiến)·      Ban LĐ làm việc tại Khoa

 

Bài viết liên quan