Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 21 (Từ ngày 25/1/2021 -30/1/2021)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 21 từ ngày 25/01/2021 – 30/01/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(25/01)

·      Họp BLĐ Khoa (8h30)

·      Ban LĐ họp Trưởng các đơn vị (9h00)

·      Trưởng Khoa họp tuyển dụng cán bộ tại P301 –T1 (10h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      Trưởng Khoa họp tại Bộ KH và CN (15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Ba

(26/01)

·      Trưởng Khoa họp tại 25 Lê Thánh Tông (9h00)·      Ban LĐ làm việc tại Khoa
 

Thứ Tư

(27/01)

 

·      Ban LĐ làm việc tại Khoa·      Trưởng Khoa họp tại Bộ KH và CN (14h00)
 

Thứ Năm

(28/01)

 

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp hội đồng chấm luận văn Cao học tại P325 –T1 (9h00)·      Trưởng Khoa dạy cao học (13h30) và họp nhóm Quốc chí (15h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm kiểm định tại VPK (13h30)

Thứ

Sáu

(29/01)

·      Ban LĐ họp toàn Khoa (8h30)

·      Trưởng Khoa gặp mặt cán bộ mới tuyển dụng (10h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải cho cao học thi tại P327 –T1 và trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp triển khai thực hiện đề tài tại khoa Địa lý (9h30)

·      Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ

Bảy

(30/1)

·      Ban LĐ gặp mặt cán bộ Khoa và cựu giáo chức (8h30)

Bài viết liên quan