Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 20 (Từ ngày 18/1/2021 -22/1/2021)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 20 từ ngày 18/01/2021 – 22/01/2021)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(18/01)

·      Ban LĐ họp Trưởng các đơn vị (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm chuẩn bị kiểm định tại VPK (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp thẩm định sản phẩm đề tài tại VPK (14h00)

Thứ Ba

(19/01)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đi công tác Quảng Ninh đến hết tuần

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp tổ công tác tổ chức HNKH Khoa (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(20/01)

 

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải cho Cao học thi tại P327 –T1·      Trưởng Khoa họp Đảng ủy Trường (14h00) và dạy cao học (15h30)
 

Thứ Năm

(21/01)

 

·      Ban LĐ làm việc tại Khoa·      Trưởng Khoa họp tại Bộ Công thương (13h30)
Thứ

Sáu

(22/01)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1·      Ban LĐ làm việc tại Khoa

Bài viết liên quan