Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 19 (Từ ngày 11/1/2021 -15/1/2021)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 19 từ ngày 11/01/2021 – 15/01/2021)

 

Ngày

SángChiều
Thứ Hai

(11/01)

·       Ban LĐ họp Trưởng các đơn vị (8h30) và họp Ban LĐ Khoa (10h30)·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
Thứ Ba

(12/01)

·       Trưởng Khoa họp Hội đồng bổ nhiệm GS-PGS (9h00) và họp tại Bộ KHCN (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc tại P430 –T1 và chấm thi tại P421 –T1

·       Trưởng Khoa họp tại ĐHQGHN (14h30)
 

Thứ Tư

(13/01)

 

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       Trưởng Khoa dạy cao học tại Bộ môn (13h30)
 

Thứ Năm

(14/01)

 

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự Seminar luận án tiến sĩ·       Trưởng Khoa họp hội nghị cán bộ chủ chốt (14h00) và họp Đảng ủy Trường (16h00)
Thứ

Sáu

(15/01)

·       Trưởng Khoa họp nhóm biên soạn Quốc Chí (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học tại P325 –T1 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm dự hội đồng nghiệm thu đề tài tại Viện CN Thực phẩm

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa

Bài viết liên quan