Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 19 của Ban LĐK (Từ ngày 10/1/2022 – 15/1/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(10/01)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp bộ môn tại P332 –T1 (9h00)·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp XD định mức KT-KT cho CTĐT của Trường tại P301 –T1 (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Ba

(11/01)

 

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và làm việc nhóm chuyên môn·      Trưởng Khoa họp Đảng ủy (14h00)
 

Thứ Tư

(12/01

 

·      Trưởng Khoa dự hội đồng Cao học online (8h30)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp Hội đồng đề tài tại Trung tâm nhiệt đới Việt Nga (8h00)

·      Ban LĐ làm việc tại Khoa
 

Thứ Năm

(13/01)

 

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam và P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự lễ ký MOU với Công ty CP Công nghệ sinh học và Viện Ứng dụng Công nghệ tại VPK (dự kiến)·      Trưởng Khoa coi thi học kỳ (13h30)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải coi thi HK I/ 2021 -2022 (13h30)

Thứ Sáu

(14/01)

·      Trưởng Khoa dự nhận bằng Tiến sĩ online (8h00) và bảo vệ luận án TS tại Viện Hàn lâm KH và CN (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề Cao học online (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Ban chuyên môn ngành mới tại VPK + kết hợp online (dự kiến) (14h00)
Thứ Bảy

(15/01)

··      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam coi thi HK I/2021 -2022 (14h00)

 

Bài viết liên quan