Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 18 (Từ ngày 04/1/2021 -08/1/2021)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 18 từ ngày 04/01/2021 – 08/01/2021)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(04/01)

·       Trưởng Khoa dự bảo vệ cao học tại VPK (8h00)·       Trưởng Khoa dự họp tại Bộ KHCN (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp triển khai đề tài tại Khoa Địa lý (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp thẩm định sản phẩm đề tài (14h00)

Thứ Ba

(05/01)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc tại P430 –T1·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(06/01)

 

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       Trưởng Khoa dạy cao học tại Bộ môn (13h30)
 

Thứ Năm

(07/01)

 

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ

Sáu

(08/01)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học tại P325 –T1 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc tại P430 –T1

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa

Bài viết liên quan