Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 17 (Từ ngày 28/12/2020 -01/1/2021)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 17 từ ngày 28/12/2020 – 01/01/2021)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(28/12)

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nghiệm thu đề tài Quốc Chí tại VPK (13h30)

·       Trưởng Khoa họp mở rộng lãnh đạo trường tại P418 –T1 (14h30) và họp đánh giá cán bộ (16h00)

Thứ Ba

(29/12)

·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự hội thảo Quốc chí tại P418 –T1 (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội thảo ARES tại MIPEC Tây Sơn

·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự hội thảo Quốc chí tại P418 –T1 (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng nghiệm thu đề tài tại Viện Hàn lâm KHCNVN (14h00)

 

Thứ Tư

(30/12)

 

·       Trưởng Khoa dự phát bằng tiến sĩ tại 19 Lê Thánh Tông (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·       Trưởng Khoa dự hội đồng bảo vệ cao học tại VPK (13h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy chuyên đề (14h00 -18h00)

 

Thứ Năm

(31/12)

 

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng nghiệm thu đề tài tại Bộ KHCN (9h00)·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ Sáu

(01/01)

·       Nghỉ Tết dương lịch

Bài viết liên quan