Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 17 của Ban LĐK (Từ ngày 27/12/2021 – 01/01/2022)

NgàySángChiều
 

Thứ Hai

(27/12)

· Trưởng Khoa dự Hội thảo PGS Vịnh online (8h30) và họp Bộ môn (9h00)

· P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tham dự hội thảo khoa học (online, cả ngày)

· P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn. P 332 – T1 (9h00)

·  P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự Hội thảo đề tài tại P401 – T1 và làm việc với Agilent về sửa chữa thiết bị của TTNCKHSS

·    P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Ba

(28/12)

 

·      Trưởng Khoa họp Đảng ủy trường tại   P 301 – T1 (8h30)

·      Họp BLĐ Khoa (10h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1  và làm việc nhóm chuyên môn

·      Trưởng Khoa  dạy trực tuyến (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh báo cáo đề tà Bến Tre i Online (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy chuyên đề Vi sinh vật và xử lý ô nhiễm môi trường (16h00 -18h00)

 

Thứ Tư

(29/12)

 

·      Trưởng Khoa đi công tác tại Phú Xuyên (8h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp giao ban công tác ĐBCL trong ĐHQGHN năm 2021 online (8h00 -11h30)

·      Trưởng Khoa  dự bảo vệ P441 B (14h00)

·

 

Thứ Năm

(30/12)

 

·      Ban LĐK học Quản lý cấp phòng online (8h30)

·      Trưởng Khoa dự HĐ Bảo vệ luận văn thạc sĩ online (8h30)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp kế hoạch PR tuyển sinh năm 2022 online (9h00)

·      Trưởng Khoa  học Quản lý cấp phòng online (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp ở nhà xuất bản (15h00)

Thứ Sáu

(31/12)

·      Trưởng Khoa dự Bảo vệ Luận án TS tại Viện nghiên cứu hệ gen, 18 Hoàng Quốc Việt (9h00)

·      Ban LĐK học Quản lý cấp phòng online (8h30)

 

·       Trưởng Khoa dự Nghiệm thu đề tài tại Bộ KH và CN (14h00)

·      Ban LĐK học Quản lý cấp phòng (online)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp tổng kết năm dự án ARES (14h30)

Thứ 7

(01/01)

··    P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học online (14h00)

Bài viết liên quan