Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 16 của Ban LĐK (Từ ngày 20/12/2021 -25/12/2021)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 16 từ ngày 20/12/2021 – 25/12/2021)

NgàySángChiều
 

Thứ Hai

(20/12)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn tại P332 –T1 (9h30)·         Trưởng Khoa dạy online (16h00 -18h00)

·         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Ba

(21/12)

 

·   Trưởng Khoa làm việc nhóm chuyên môn (cả ngày)

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và làm việc nhóm chuyên môn

·      .Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K65 QT online (13h00 – 15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành (13h00 -15h00) và dạy chuyên đề Vi sinh vật và xử lý ô nhiễm môi trường

 

 

Thứ Tư

(22/12)

 

·   Trưởng Khoa họp Quốc chí (dự kiến) (8h30)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học online (9h00)

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành

·   Ban LĐ làm việc tại Khoa
 

Thứ Năm

(23/12)

 

·   Trưởng Khoa đi công tác Hải Phòng (cả ngày)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 SH (10h00 -12h00)

·   Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ Sáu

(24/12)

·    Trưởng Khoa dự bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm KH và CN (9h00)

·    P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy thực tập K65 SH online (7h00 -9h00 và 10h00 -12h00)

·    P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học online (9h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 SH online (13h00 -15h00)

Thứ 7

(25/12)

·    P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy Côn trùng học đại cương online (8h00 -11h00)

·    P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dự Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư loại lần 2 tại ĐH Vinh – Nghệ An

 

Bài viết liên quan