Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 14 (Từ ngày 07/12/2012 -11/12/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 14 từ ngày 07/12/2020 – 11/12/2020)

 

Ngày

SángChiều
Thứ Hai

(07/11)

·       Trưởng Khoa họp về công tác tuyển dụng (10h00)·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp tổ Đảng tại P323 –T1  và dạy K64 QT tại giảng đường 306 –T5 (16h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Ba

(08/12)

·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp tổ Đảng tại VPK (8h30)

·       Trưởng Khoa họp hội đồng kỷ luật học viên cao học (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và làm việc nhóm chuyên môn

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T5 (13h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải àm việc nhóm chuyên môn

 

 

Thứ Tư

(09/12)

 

·       Ban LĐ họp Chi bộ tại VPK (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học tại P327 –T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội đồng thẩm định TM đề tài QG21 (13h00)
 

Thứ Năm

(10/12)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T5 (07h00)

 

·       Trưởng Khoa họp giao ban Trường (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành tại giảng đường 403 –T5 (13h00 -16h00)

Thứ Sáu

(11/12)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 505 –T3 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học tại P323 –T1 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 301 –T5 (16h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy chuyên đề tại P508 –T3 (14h00)

 

Bài viết liên quan