Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 13 của Ban LĐK (Từ ngày 29/11/2021 – 4/11/2021)

NgàySángChiều
 

Thứ Hai

(29/11)

·   Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp Hội đồng chức danh GS (cả ngày)

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia bàn giao thiết bị dự án TCNL của TTNCKHSS pha 2

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn tại P332 –T1 (9h30)

·         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia đánh giá NL ngoại ngữ giúp Hội đồng chức danh cấp cơ sở (13h00)
 

Thứ Ba

(30/11)

 

·   Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp Hội đồng chức danh GS (cả ngày)

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia đánh giá NL ngoại ngữ giúp Hội đồng chức danh cấp cơ sở

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam báo cáo hồ sơ PGS năm 2021 (dự kiến)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia bàn giao thiết bị dự án TCNL của TTNCKHSS pha 2 (14h00) và dạy chuyên đề Vi sinh (16h00 -18h00)
 

Thứ Tư

(01/12)

 

·   Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự Hội thảo Quốc Chí tập ĐV –TV online

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CNSH CLC online (7h00 -9h00)

·   Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự Hội thảo Quốc Chí tập ĐV –TV online

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy PP luận nghiên cứu khoa học (13h00 -16h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp nhóm thực tập sx cho lớp CLC tại VPK (dự kiến)

 

Thứ Năm

(02/12)

 

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 SH online (10h00 -12h00)·   Trưởng Khoa dạy online (13h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề online (14h00 -17h00)

·   P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy Cao học online (14h00 -17h00)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K63 QT online (15h00 -18h00) dự kiến

Thứ Sáu

(03/12)

·         Trưởng Khoa dạy Cao học online (10h00)

·         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy PP luận nghiên cứu khoa học (9h00 -12h00)

·         P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp nhóm chủ chốt xây dựng ngành Đào tạo mới tại VPK (dự kiến)

·   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng Sinh học
Thứ 7

(04/12)

·         Trưởng Khoa học nghiệp vụ (trực tuyến)

·         P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy Côn trùng học đại cương online (8h00 -11h00)

 

 

Bài viết liên quan