Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 11 của Ban LĐK (Từ ngày 15/11/2021 -20/11/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(15/11)

·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự bảo vệ Luận án tại P418 -T1 (9h00)

·       Trưởng Khoa dạy online (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn tại P332 -T1 (9h30)

·         Họp Ban LĐK (15h00)
Thứ Ba

(16/11)

·       Trưởng Khoa họp BTC 65 năm trường tại P301 -T1 (8h30) và dạy online (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc với Hội thuốc BVTV

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 -T1

·         P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K65 QT online (13h00 -15h00)
 

Thứ Tư

(17/11)

·       Trưởng Khoa họp nhóm Quốc chí tại VPK (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy Cao học online (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 CNSH online (13h00 -16h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy Cao học K29 online (15h00)

Thứ Năm

(18/11)

 

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 SH online (10h00 -12h00)·       Trưởng Khoa dạy online (13h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học online (14h00 -17h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K63 QT online (13h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp nhóm chuyên gia chủ chốt xây dựng ngành mới (14h00)

Thứ

Sáu

(19/11)

·       Trưởng Khoa họp Bộ môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 SH online (9h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng sinh học

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học (dự kiến)
Thứ

Bảy

(20/11)

·       Trưởng Khoa dự lễ kỷ niệm 65 năm tại 19 Lê Thánh Tông

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy Côn trùng học đại cương online (8h00 -11h00)

·

 

Bài viết liên quan