Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 10 (Từ ngày 09/11/2020 -13/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 10 từ ngày 09/11/2020 – 13/11/2020)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(09/11)

·       Trưởng Khoa đi công tác tại Sở Giáo dục và ĐT Hà nội (cả ngày)·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc với Bộ KHCN

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K64 QT tại giảng đường 306 –T5 (16h00)

Thứ Ba

(10/11)

·       Trưởng Khoa họp tại ĐH Sư phạm Hà nội (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc với Bộ KHCN và trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp bộ môn tại P323 –T1 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn
 

Thứ Tư

(11/11)

 

·       Trưởng Khoa đi công tác tại Sở Giáo dục và ĐT Hà nội (cả ngày)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải đi công tác (dự kiến)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tiếp đại diện ĐH Đà Nẵng (dự kiến)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp tại Tổng cục thủy sản (14h00) và đối thoại với sinh viên tại tầng 7 –T5 (18h00)

 

Thứ Năm

(12/11)

 

·       Trưởng Khoa dự bảo vệ cao học tại ĐH Bách Khoa Hà nội (cả ngày)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học (dự kiến)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp hội đồng tại Viện sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng (10h00)

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ Sáu

(13/11)

·       Trưởng Khoa đi công tác tại Sở Giáo dục và ĐT Hà nội (cả ngày)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa

Bài viết liên quan