Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 10 của Ban LĐK (Từ ngày 08/11/2021 -13/11/2021)

NgàySángChiều
 

Thứ Hai

(08/11)

·   7h 00 Trưởng Khoa họp với Bộ giáo dục và Đào tạo tại Hòa Lạc (cả ngày)

·   P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam 9h00: Họp Bộ môn. P 332 nhà T1

·   P. Trưởng Khoa N.T. Nam tham gia tập huấn sử dụng thiết bị quay video, live stream tại VPK (10h)

·         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia nhận thiết bị của Dự án TCNL cho TTNCKHSS pha 2
 

Thứ Ba

(09/11)

 

 

·   8h 30 Trưởng Khoa họp HĐ tuyển sinh SĐH

·   P.Trưởng Khoa P.T.Hải tiếp tục tham gia nhận thiết bị của Dự án TCNL cho TTNCKHSS

·   8h 30 P. Trưởng Khoa N.T.Nam Họp Hội đồng thẩm định dự án tại Tổng cục Thủy sản

·         P.Trường Khoa  Nguyễn Văn Vịnh 13h00-15h00 dạy ĐVHĐVKXS-K65QT(online)

·         P. Trưởng Khoa P.T.Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Tư

(10/11)

 

·   P. Trưởng Khoa P.T.Hải làm việc nhóm chuyên môn

·   9h 00 P. Trưởng Khoa N.T. Nam Dạy cao học online, Ngư loại học

 

·   15h00 P. Trưởng Khoa N.T. Nam Dạy cao học K29 online, Địa lý Động vật học

 

Thứ Năm

(11/11)

 

·   Trưởng Khoa 8h30 HĐ NCS tại Viện hàn Lâm

·   9h00 Trưởng Khoa HĐ Nghiệm thu sách

·   P. Trưởng Khoa N.T. Nam 10h-12h dạy online K65 SH, ĐVH ĐVCXS

 

·         15h00 Trưởng Khoa Họp HĐ Khoa về xét tăng lương

·         P. Trưởng Khoa N.V. Vịnh dạy chuyên đề cao học (online)

·         P.Trưởng Khoa P.T. Hải 13h dạy Scientific Research cho K63QTS (online)

·         P. Trưởng Khoa N.T. Nam trực tại phòng 430 T1

Thứ Sáu

(12/11)

 

·         Trưởng Khoa 8h30 HĐ NCS tại Viện Hàn Lâm

·         P.Trưởng Khoa P.T.Hải dạy PPLNCKH K64CNSH (online) 9-12h

·         P. Trưởng Khoa N.T. Nam Họp nhóm chuyên gia chủ chốt xây dựng ngành mới(dự kiến)

Thứ 7

(13/11)

·         Trưởng Khoa học nghiệp vụ (trực tuyến)

·         P. Trưởng Khoa N.V.Vịnh 8h00-11h00 Dạy Côn trùng học đại cương (online)

 

Bài viết liên quan