Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 09 (Từ ngày 02/11/2020 -06/11/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 09 từ ngày 02/11/2020 – 06/11/2020)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(02/11)

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ Ba

(03/11)

·       Ban LĐ họp Trưởng các đơn vị (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
 

Thứ Tư

(04/11)

 

·       Trưởng Khoa đi công tác với Sở GD&ĐT Hà nội (cả ngày)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đi công tác Hải Phòng  (cả ngày)

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
 

Thứ Năm

(05/11)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại P105 –T2 (7h00) và dự bảo vệ tại ĐH Bách Khoa Hà nội (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học (dự kiến)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp với giáo viên CN tại P428 –T1 (9h00)

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ Sáu

(06/11)

·       Trưởng Khoa đi công tác với Sở GD&ĐT Hà nội

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đi công tác Đông Bắc đến hết 8/11

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 301 –T5 (16h00 – 18h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc tại Bộ KHCN

Bài viết liên quan