Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 08 của Ban LĐK (Từ ngày 25/10/2021 -29/10/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(25/10)

·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia tuyển sinh SĐH

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·         Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham gia tuyển sinh SĐH

·         Trưởng Khoa dạy trực tuyến (16h00)

Thứ Ba

(26/10)

·         Trưởng Khoa dạy trực tuyến (10h00 -12h00)

·         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P 430 T1 và làm việc nhóm chuyên môn

·         P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại Khoa

·         Trưởng Khoa họp Bộ môn (dự kiến) (14h00)

·         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải triển khai công tác tổ chức HNKH Khoa

 

Thứ Tư

(27/10)

·       Trưởng Khoa  và P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp tín nhiệm GĐ phòng trọng điểm tại P418 –T1 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online  (9h00)

·       Họp BLĐ Khoa (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải  tham gia kiểm định tại Học viện Nông nghiệp (12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online  (15h00)

Thứ Năm

(28/10)

 

·         Trưởng Khoa họp hội đồng NCS tại Viện Hàn Lâm (9h00)

·         P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề  online (9h00)

·         P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy online K65 SH (10h00 -12h00)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00 -14h00) và họp Đảng ủy (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K63QTS online (13h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy online K63 QT (15h00 -18h00)

Thứ

Sáu

(29/10)

·       Trưởng Khoa họp hội đồng NCS tại Viện Hàn Lâm (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy  K64CNSH online (9h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học online (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy cao học online (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online  (14h00)

Thứ

Bảy

(30/10)

·       Trưởng Khoa học nghiệp vụ online·

 

Bài viết liên quan