Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 07 của Ban LĐK (Từ ngày 18/10/2021 -23/10/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(18/10)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp bộ môn (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn tại P332 –T1 (9h00)

·         Ban LĐ làm việc tại Khoa
Thứ Ba

(19/10)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và làm việc nhóm chuyên môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học online (9h00)

·         Ban LĐ họp hội đồng KHĐT xây dựng chương trình đào tạo tại P428 –T1 (14h00)
 

Thứ Tư

(20/10)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online (9h00)·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00 –16h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh – Phạm Thế Hải và Nguyễn Thành Nam tham gia chuẩn bị công tác livestream cho kiểm định AUN (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online (15h00 -17h00)

Thứ Năm

(21/10)

 

·         P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 SH online (10h00 -12h00)·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K63 QT online (15h00 -18h00)
Thứ

Sáu

(22/10)

·       Trưởng Khoa họp hội đồng ngành tại ĐHQGHN (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K64 CNSH online (9h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại Khoa

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh – Phạm Thế Hải – Nguyễn Thành Nam tham gia thực hiện công tác livestream kiểm định AUN (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online (15h30)

Thứ

Bảy

(23/10)

·       Trưởng Khoa họp hội đồng cơ sở thi SĐH·

Bài viết liên quan