Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 06 (Từ ngày 11/10/2021 -15/10/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(15/10)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp xét đề cương luận văn ThS Động vật học K29 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh thực hiện công tác kiểm định AUN đến hết ngày 15/10

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (16h00 -18h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K64 QT online (16h00 -18h00)

 

Thứ Ba

(12/10)

·       Trưởng Khoa dạy online (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải chuẩn bị cho công tác Đánh giá  hiệu quả Dự án TCNL của TTNCKHSS pha 1 và họp tổ công tác tổ chức HNKH khoa Sinh học năm 2021 (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K65 CNTN online (15h00 – 18h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học online (14h00)

 

 

Thứ Tư

(13/10)

·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải – Nguyễn Thành Nam họp về nhân sự KLEPT (8h30)·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online (15h00 -17h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự tiếp Đoàn đánh giá hiệu quả các dự án của ĐHQGHN (14h00) và dự hội thảo online (16h00)

Thứ Năm

(14/10)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 SH online (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K64 CNTN online (9h00 -12h00)

 

·       Trưởng Khoa dạy online (13h00 -15h00) và họp Đảng ủy Trường (15h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự hội thảo online (15h00)

Thứ

Sáu

(15/10)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại Khoa

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K64 CNSH online (9h00 -12h00)

·       Trưởng Khoa dự Hội đồng bảo vệ tại ĐHGD (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải đi kiểm tra các PTN của Khoa chuẩn bị cho kiểm định AUN (dự kiến) 14h00

 

Bài viết liên quan