Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 04 của Ban LĐK (Từ ngày 27/9/2021 -02/10/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(27/9)

·       Trưởng Khoa họp Đảng ủy tại P301 –T1 (9h00) và dạy trực tuyến (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CNSH –CLC (lớp 1) online (7h00 -9h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh chuẩn bị công tác kiểm định AUN (cả tuần)

·       Trưởng Khoa họp Ban biên soạn chương trình chuyên online (14h00) và dạy trực tuyến (16h00 -18h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K64 QTS online (16h00 -18h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CNSH –CLC (lớp 2) online (7h00 -9h00)

Thứ Ba

(28/9)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 (dự kiến), tham gia chuẩn bị cơ sở vật chất ở CELIFE phục vụ công tác quay video cho kiểm định AUN và làm việc với Ban biên tập Bản tin ĐHQG về truyền thông KHCN

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam tham dự Hội nghị đào tạo ĐHQGHN online (8h30) và tham gia họp Final Test với AUN –QA online (10h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K65 CNTNS online (15h00 -18h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online (15h00)

 

Thứ Tư

(29/9)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online (9h00)·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online (15h00 – 17h00)

 

Thứ Năm

(30/9)

 

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K64 CNTNS online (9h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 online (10h00 -12h00)

·      Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00 -16h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K63 QT online (15h00 -18h00)

Thứ

Sáu

(01/10)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 (dự kiến) và kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất ở CELIFE phục vụ việc quay video cho kiểm định AUN

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại Khoa

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online (14h00)
Thứ Bảy

(02/10)

·       Trưởng Khoa dạy chuyên đề online (8h00)·

 

Bài viết liên quan