Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 03 của Ban LĐK (Từ ngày 20/9/2021 – 26/9/2021)

NgàySángChiều

Thứ Hai

(20/9)

·      Trưởng Khoa dạy trực tuyến (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh chuẩn bị công tác kiểm định AUN (cả ngày)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CNSH -CLC lớp 1 online (7h00 -9h00)

·      Trưởng Khoa dạy trực tuyến (16h00 -18h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp ban điều hành dự án ARES online (14h00) và dạy K64 QT online (16h00 -18h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CNSH -CLC lớp 2 online (13h00 -15h00)

Thứ Ba

(21/9)

·      Trưởng Khoa dạy trực tuyến (10h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp Hội đồng nghiệm thu đề tài Tổng cục Thủy sản (dự kiến online) (8h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1 (dự kiến)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online (9h00)

·      Trưởng Khoa họp với BGH  về kiểm định AUN online (15h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh – Phạm Thế Hải – Nguyễn Thành Nam họp về kiểm định AUN online (15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K65 CNTN Sinh online (15h00 -18h00)

 

Thứ Tư

(22/9)

·      Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh – Nguyễn Thành Nam họp HĐ tuyển dụng PGS. Tạo online (10h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp BTC HNKH toàn quốc về Ngư học lần 2 online (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại Khoa

Thứ Năm

(23/9)

 

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh chuẩn bị công tác kiểm định AUN (cả ngày)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K64 CNTN Sinh online (9h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K65 SH online (10h00 -12h00)

·      Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00 -16h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K63 QT online (15h00 -18h00)

Thứ

Sáu

(24/9)

·      Trưởng Khoa dự bảo vệ luận án trên Viện Hàn Lâm (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh chuẩn bị công tác kiểm định AUN (cả ngày)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1 (dự kiến)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp HĐ tuyển sinh SĐH online (9h00)

·      Trưởng Khoa dự bảo vệ luận án trên Viện Hàn Lâm (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy cao học K29 online (15h00 -17h00)

Thứ Bảy

(25/9)

·      Trưởng Khoa dạy chuyên đề online (8h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tập huấn công tác kiểm định AUN

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tập huấn công tác kiểm định AUN

Chủ Nhật

(26/9)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tập huấn công tác kiểm định AUN·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tập huấn công tác kiểm định AUN

 

Bài viết liên quan