Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 02 (Từ ngày 14/9/2020 -18/9/2020)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 02 từ ngày 14/9/2020 – 18/9/2020)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(14/9)

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành dạy tại giảng đường 301 –T5 (13h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Ba

(15/9)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành làm việc tại Bảo tàng 19 Lê Thánh Tông (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dự hội đồng LATS tại Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T5 (13h00 -15h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành họp với Khoa Môi trường tại P301 –T1 (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề cao học tại P325 –T1 (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 505 –T3 (13h00 -16h00)

 

Thứ Tư

(16/9)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 203 –T4 (7h00 – 10h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh tham dự hội đồng chấm chuyên đề NCS tại P325 –T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp với Ban tuyên giáo TW tại trụ sở Ban

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T2 (13h00 – 15h00) và họp về kế hoạch tài chính (14h00)

 

 

Thứ Năm

(17/9)

 

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T2 (7h00 -8h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy chuyên đề SV tại P325 –T1 (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tại giảng đường 308 –T5 (9h00 –12h)

·       Trưởng Khoa và Ban LĐ họp hội đồng KH Đào tạo Trường (14h00) và họp Đảng ủy Trường (15h00)
Thứ Sáu

(18/9)

·       Trưởng Khoa dự hội đồng NCS tại Viện KHNN (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Trung Thành dạy P230 –T1 (8h00 -10h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 301 –T5 (16h00 – 18h00)

 

 

Bài viết liên quan