Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác tuần thứ 02 của Ban LĐK (Từ ngày 12/9/2022 -18/9/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(12/9)

·      Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải – Nguyễn Thành Nam họp chi ủy tại P428 (8h30)

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 303 – T4 (10h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đi công tác Tam Đảo đến hết 14/9/2022

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K66 CNTN tại giảng đường 413 –T5 (9h00 -12h00)

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 506-T3 (13h00)

·      Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam – Phạm Thế Hải họp duyệt đại hội chi bộ P401 (15h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy tại giảng đường 512 –T4 (13h00 -15h00) và dạy tại giảng đường 511 –T4 (16h00 -18h00)

 

Thứ Ba

(13/9)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1 và làm việc nhóm chuyên môn·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 508-T3 (13h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K64 SH tại giảng đường 104 –T5 (13h00 -16h00)

 

Thứ Tư

(14/9)

 

·      Trưởng Khoa Họp giao ban trường P418 (8h30)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy tại giảng đường 505 –T3 (13h00 -15h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp bảo vệ thuyết minh dự án ARES pha 2 (14h30)

 

Thứ Năm

(15/9)

 

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 203 – T5 (9h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy tại giảng đường 413 –T5 (09h00 -12h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K65 CNTN tại giảng đường 103 –T5 (9h00 -12h00)

·      Trưởng Khoa họp HĐ tuyển sinh đại học P301 (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải tham gia tiếp đoàn ĐH Osaka tại P401 –T1 (14h00)

Thứ

Sáu

(16/9)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K65 CNSH tại giảng đường 304 –T4 (9h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp về quy hoạch TTNCKHSS tại Hòa Lạc (9h00) và trực tại P430 –T1

·      Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 208 – T5 (13h00)

·      P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy K65 QT tại giảng đường 410 –T5 (13h00 -15h00)

Thứ Bảy

(17/9)

··       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy tại P332 –T1 (13h00 )
Chủ nhật

(18/9)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh đón sinh viên nhập học (8h00)·

 

Bài viết liên quan