Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác của BLĐ Khoa tuần thứ 39 (Từ ngày 31/5/2021 -04/6/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai (31/5)–         Trưởng Khoa dạy trực tuyến (7h00 -9h00) và họp Đảng ủy Trường (9h30)

–         P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn Online (10h00)

–         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

–         P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Khoa
Thứ Ba (01/6)–         Trưởng Khoa dạy trực tuyến (7h00 -11h00)

–         P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy trực tuyến (10h00 -12h00)

–         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

 

 

–         Trưởng Khoa họp xét đề tài ĐHQG trực tuyến (14h00)

–         P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

–         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành Online (16h00 -18h00)

Thứ Tư (02/6)–         Trưởng Khoa họp Bộ môn trực tuyến (9h00)

–         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành Online (7h00 -9h00)

–          P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy trực tuyến (13h00 -16h00)

–         P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành Online (16h00 -18h00)

 

Thứ Năm (03/6)–         P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1–         Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00 -15h00)

 

Thứ Sáu (04/6)–         P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Khoa–         Trưởng Khoa họp xét đề tài Bộ Công An Trực tuyến (14h00)

–         P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tang 19 Lê Thánh Tông

Bài viết liên quan