Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác của Ban LĐK tuần thứ 35 (Từ ngày 3/5/2021 -07/5/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(03/5)

·       Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Thứ Ba

(04/5)

·       Trưởng Khoa dạy 7h00- 10h00 và họp với BGH về công tác tổ chức thi IBO tại P301 –T1 (10h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc cùng nhóm kiểm định tại P428 –T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn tại P136 –T1 (9h00) và dạy K64 online (10h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc cùng nhóm kiểm định tại P428 –T1
 

Thứ Tư

(05/5)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp nhóm chuyên môn Dự án “Nội đồng”·       Trưởng Khoa gặp mặt học sinh thi IBO tại VPK (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy online K63 CNTN (13h00 –15h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp hội đồng KHĐT Trường tại P418 –T1 (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

 

Thứ Năm

(06/5)

 

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       Ban LĐ làm việc tại Khoa

Thứ

Sáu

(07/5)

·       Trưởng Khoa họp hội đồng tuyển sinh SĐH tại P301 –T1 (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy cao học online (dự kiến)

·       Trưởng Khoa dạy từ 13h00 -15h00

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại 19 Lê Thánh Tông

Bài viết liên quan