Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác của ban LĐK tuần thứ 24 (Từ ngày 13/02/2023-17/02/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(13/02)

·         9h Ban LĐK họp tập thể lãnh đạo Khoa

·         10h Trưởng Khoa họp với nhóm ra đề Olympic SH sinh viên 2023

·         10h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Nhóm ra đề Olympic Sinh học SV 2023

·         14h-17h Trưởng Khoa tiếp cán bộ – P 429 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn; 4h30 họp đề tài

 

 

Thứ Ba

(14/02)

 

·         9h-12h Trưởng Khoa dạy TA học thuật cho CH – P 513 T5

·         9h-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy P 313 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn; 16-18h dạy Sinh học tế bào K67

 

Thứ Tư

(15/02)

 

·         Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Tham gia tọa đàm tại Ban tuyên giáo TƯ

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực P.430 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

Thứ Năm

(16/02)

·         8h30 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc với công ty Ambio

·         10h dự Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài

·         13h-16h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P 311 T5

·         13h-15h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS lớp QT K66. P. 404-T5

·         16h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS lớp ĐTCNKHTN K66. P. 304-T5

·         13h-15h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung dạy Sinh học tế bào K67 CLC

Thứ Sáu

(17/02)

·         Trưởng Khoa Dự seminar khoa học

·         8h30 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Hội đồng chấm đề xuất đề tài cấp ĐHQGHN 2023

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         13h-16h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P311 T5

·         15h-18h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy Đa dạng Sinh học và Bảo tồn. K31 Cao học

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn; 16-18h dạy Sinh học tế bào K67 CLC

Bài viết liên quan