Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác của Ban LĐ Khoa tuần thứ 41 (Từ ngày 14/6/2021 – 18/6/2021)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 41 từ ngày 14/6/2021 – 18/6/2021)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(14/6)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc với nhóm Dự án ARES

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn (9h00)

·       Ban LĐ họp Trưởng các đơn vị trực tuyến (14h00)

·       P.trưởng Khoa Phạm Thế Hải kiểm tra minh chứng kiểm toán

Thứ Ba

(15/6)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc nhóm chuyên môn dự án “Nội đồng”·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc nhóm chuyên môn dự án “Nội đồng”
 

Thứ Tư

(16/6)

 

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp hội đồng đánh giá nhiệm vụ của ĐHQGHN (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc nhóm chuyên môn dự án “Nội đồng”

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc nhóm chuyên môn dự án “Nội đồng”
 

Thứ Năm

(17/6)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm kiểm định (dự kiến)

·      Trưởng Khoa chấm thi chuyên (14h00)

·      P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy cao học (dự kiến)

Thứ

Sáu

(18/6)

·       Trưởng Khoa chấm thi chuyên (cả ngày )

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam chấm KLTN sinh viên K62. Online

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam chấm KLTN sinh viên K62. Online

 

Bài viết liên quan