Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác của Ban LĐ Khoa tuần thứ 37 (Từ ngày 17/5/2021 -21/5/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(17/5)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (7h00 -9h00)

·    P .Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc nhóm chuyên môn dự án “Nội đồng”

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc cùng nhóm kiểm định tại P428 –T1

·     P .Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc nhóm chuyên môn dự án “Nội đồng”

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Ba

(18/5)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (7h00 – 11h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CNTN online (10h00 –12h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp hội đồng nghiệm thu đề tài tại Bộ Nông nghiệp PTNT (9h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh chuyên ngành Sinh học online (16h00 -18h00)

 

Thứ Tư

(19/5)

 

·       Ban LĐ làm việc tại Khoa·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K63 CNTN online (13h00 -15h00)
 

Thứ Năm

(20/5)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc với Tạp chí VNU (dự kiến)

·       Trưởng Khoa dạy trực tuyến (13h00 – 15h00)

 

Thứ

Sáu

(21/5)

·       Trưởng Khoa dự bảo vệ NCS tại P418 –T1 (8h30)

·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp nhóm ra đề thi Olympic sinh viên (9h30 -10h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nghiệm thu giáo trình tại P428 –T1 (9h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng 19 Lê Thánh Tông

 

Bài viết liên quan