Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Khoa tuần thứ 34 (Từ ngày 26/4/2021 -30/4/2021)

LỊCH CÔNG TÁC

CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA SINH HỌC

(Tuần lễ thứ 34 từ ngày 26/04/2021 – 30/04/2021)

 

NgàySángChiều
Thứ Hai

(26/04)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 105 –T5 (8h00 -9h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc chuyên môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp Bộ môn tại P332 –T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc chuyên môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

Thứ Ba

(27/04)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 103 –T5 (7h00 -8h00), dự khai mạc hội nghị KHSV (8h30) và dạy tại giảng đường 506 –T3 (9h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh – Phạm Thế Hải dự Hội nghị KHSV

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CNTN tại giảng đường 505 –T3 (10hh0)

·       Trưởng Khoa họp tiếp nhận viên chức tại P301 –T1 (14h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh – Phạm Thế Hải dự Hội nghị KHSV

 

Thứ Tư

(28/04)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp đánh giá đề cương NCS tại P332 –T1 (9h00)·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K63 CNTN tại giảng đường 506 –T3 (13h00 -15h00) và họp tại Bộ tài nguyên và Môi trường (15h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

 

Thứ Năm

(29/04)

 

·       Trưởng Khoa và P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dự Hội thảo Analytics tại số 2 Thái Hà (8h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp Hội đồng tuyển sinh THPT chuyên KHTN tại P301 –T1 (10h00)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 302 –T5 (13h00 – 15h00)

 

Thứ

Sáu

(30/04)

·       Nghỉ lễ 30/4 và 1/5

 

Bài viết liên quan