Lịch làm việc của khoa

Lịch công tác của Ban Lãnh đạo Khoa tuần thứ 32 (Từ ngày 12/4/2021 -16/4/2021)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(12/04)

·       Trưởng Khoa – P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm Quốc Chí tại VPK (10h30)

·       Trưởng Khoa họp với P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải (9h30)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc nhóm chuyên môn Dự án Nội đồng

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải làm việc nhóm chuyên môn

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc nhóm chuyên môn Dự án Nội đồng

 

Thứ Ba

(13/04)

·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 503 –T3 (9h00 -12h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1 và họp Ban điều hành tổ chức HNKHSV (dự kiến)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 CNTN tại giảng đường 505 –T3 (10h00 -12h00)

·       Ban LĐ dự giới thiệu chuyên ngành tại tầng 7 –T5 (13h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam dạy K64 QT tại P136 –T1 (16h00 -18h00)

 

Thứ Tư

(14/04)

 

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam trực tại P430 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp nhóm kiểm định tại P428 –T1

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy K63 CNTN (13h00 -15h00)

 

 

Thứ Năm

(15/04)

 

·       Trưởng Khoa dự trao bằng ThS tại tầng 7 –T5 (8h30)·       Trưởng Khoa dạy tại giảng đường 302 –T5 (13h00 – 15h00)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải họp về kế hoạch KHCN tại P301 –T1 (14h00) và dạy tiếng Anh cao học tại giảng đường 503 –T3 (14h00 -17h00)

Thứ

Sáu

(16/04)

·       Họp Trưởng các đơn vị (8h30)

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải trực tại P430 -T1

·       P.Trưởng Khoa Phạm Thế Hải dạy tiếng Anh cao học tại giảng đường 503 –T3 (14h00 -17h00)

·       P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam làm việc tại Bảo tàng 19 Lê Thánh Tông

Bài viết liên quan