Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 25 (Từ ngày 20/02/2023-24/02/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(20/02)

·         10h-11h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung họp nhóm chuyên môn·         14h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam họp lấy phiếu tín nhiệm TBM Động vật học và bảo tồn

·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 429 T1

 

Thứ Ba

(21/02)

 

·         9h-12h Trưởng Khoa dạy TA học thuật cho CH – P 513 T5

·         9h-12h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh dạy tại giảng đường 313 T5

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         14h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh họp hội đồng đề tài tại Đại học Giáo dục

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn; 16-18h dạy Sinh học tế bào K67 CLC

·

 

Thứ Tư

(22/02)

 

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Hội đồng đề tài Vinmec

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực P.430 T1

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Hội đồng HVQY

Thứ Năm

(23/02)

·         9h00 Trưởng Khoa họp lấy phiếu tín nhiệm GĐ Trung tâm NCKHSS

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc chuyên môn

·

·         13h-16h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P 311 T5

·         16h Trưởng Khoa cho thi Cao học

·         15h-15h30 P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp với ĐH Hanyang; 16h-18h: dạy Sinh học tế bào K67 CLC

·         13h-15h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy ĐVH ĐVCXS lớp QT K66. P. 404-T5;16h-18h. Dạy ĐVH ĐVCXS lớp ĐTCNKHTN K66. P. 304-T5

·

Thứ Sáu

(24/02)

·         11h Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung tiếp đoàn ĐH SKKU, Hàn Quốc

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

 

·         13h-16h Trưởng Khoa dạy VSV học ứng dụng – P311 T5

·         13-15h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung dạy Sinh học tế bào K67 CLC

·         14h-17h P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dạy Đa dạng Sinh học và Bảo tồn. K31 Cao học

Thứ 7

(25/02)

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Họp đề tài·

Bài viết liên quan